Odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 28.11.2022

Prosimy o odbiór Decyzji stypendialnych o przyznaniu świadczeń oraz odmowie przyznania, do dnia 28.11.2022.