Ważna informacja

przekazujemy informację - "Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek".

"3. pkt 2 W semestrze zimowym: 05.01.2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek" 

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.