Automatyczne naliczanie odsetek

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne i koniecznością ujednolicenia sposobu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, z dniem 15 listopada 2022 roku zostanie uruchomione automatyczne naliczanie odsetek od płatności za usługi edukacyjne zrealizowane po terminie.

Termin płatności dla odsetek wynosi 14 dni od dnia naliczenia.