Lista projektów

Projekt nr 2017/26/E/ST3/00428

Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów

Projekt finansowany przez European Regional Development Fund
Kierownik projektu: Wlazłowski Gabriel
Czas realizacji: 26.09.2018 - 25.09.2022


Projekt nr 2012/07/D/ST2/02123

Utworzenie Centrum Femtoskopii Korelacyjnej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Zbroszczyk Hanna
Czas realizacji: 09.07.2013 - 08.02.2018


Projekt nr 2015/19/D/ST2/01600

Badanie mechanizmów produkcji cząstek przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE na LHC

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Janik Małgorzata
Czas realizacji: 09.06.2016 - 08.12.2019
Projekt nr 2013/08/A/ST3/00708

Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach fermionów

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Magierski Piotr
Czas realizacji: 29.08.2013 - 28.10.2017


Projekt nr 2017/27/B/ST2/02792

Niskoenergetyczne procesy jądrowe w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Magierski Piotr
Czas realizacji: 20.07.2018 - 19.07.2021


Projekt nr 2016/23/B/ST2/01789

Zderzenia jąder atomowych przy niskich energiach w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Magierski Piotr
Czas realizacji: 18.07.2017 - 17.07.2021


Projekt nr 329025/PnH/2016

Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Hołyst Janusz
Czas realizacji: 04.11.2016 - 31.12.2019


Projekt nr TEAM TECH/2016-3/18

HologrAphic Near-Eye DisplAy (HANEDA)

Projekt finansowany przez Fundacja Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Makowski Michał
Czas realizacji: 01.12.2017 - 30.11.2020


Projekt nr 1660/1/MOB/V/17/2018/0

Samolokalizacja wiązek światła w nieliniowym ośrodku z koloidalnymi zawiesinami nanocząstek.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Jung Paweł
Czas realizacji: 12.03.2018 - 31.03.2021