prof. dr hab. inż. Piotr Magierski
Zakład Fizyki Jądrowej


Moje zainteresowania badawcze są związane z wielociałowymi układami kwantowymi, takimi jak jądra atomowe, atomy, cząsteczki i klastry atomowe. Ogromna różnorodność zjawisk mechaniczno-kwantowych występujących w tych systemach czyni je wyjątkowymi laboratoriami do testowania mechaniki kwantowej, a ich złożoność stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla teorii.
Zainteresowania: fizyka zimnych gazów atomowych: przejście BEC-BCS; fizyka jąder atomowych: rozszczepienie i fuzja, rozszczepienie indukowane; gwiazdy neutronowe.
p. 226B GF
22 234 5439
Strona domowa
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb