Zakład Fizyki Jądrowej

Strona WWW Baza Wiedzy PW

W Zakładzie Fizyki Jądrowej prowadzimy szeroką działalność, zaczynającą się w obszarze najmniejszych cegiełek materii (czyli kwarków i gluonów) przechodząc przez kwantowe układy wielociałowe, na wielkich i ciężkich gwiazdach neutronowych kończąc. Oprócz badań teoretycznych, często wyjeżdżamy, by prowadzić swoje prace w światowej klasy laboratoriach, takich jak CERN czy Brookhaven - ale jesteśmy również włączeni w sieć pozwalającą nam na taką współpracę na Wydziale. Przy Zakładzie działają cztery pracownie naukowe: Struktury Jądra Atomowego, Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych, Radiacyjnej Fizyki Jądrowej oraz Reakcji Ciężkich Jonów. Dodatkowo, zajmujemy się dydaktyką fizyki (Pracownia Dydaktyki Fizyki) odpowiadając za takie projekty jak Internetowe Laboratorium Fizyki.

   

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci