dr inż. Paweł Szymański
Zakład Fizyki Jądrowej

Tytuł rozprawy:

  

Femtoskopia układów mezon-mezon i mezon-barion otrzymanych w zderzeniach ciężkich jonów w programie Beam Energy Scan eksperymentu STAR / Femtoscopy of meson-meson and meson-baryon systems obtained in heavy ion collisions in Beam Energy Scan program in the STAR experiment

Promotor:    dr hab. inż. prof. ucz. Hanna Zbroszczyk
Data otwarcia przewodu:  21.03.2019

117b GF
http://if.pw.edu.pl/~pszymanski/
ORCiD USOSweb