Dokumenty Centrum Obsługi Projektów PW

Witryna SharePoint  została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. 

Znajdą w niej Państwo roczny harmonogram konkursów organizowanych w ramach funduszy krajowych, międzynarodowych i strukturalnych, a także dokumenty dotyczące projektów obsługiwanych przez działy COP (Dział Projektów Krajowych, Dział Projektów Międzynarodowych, Dział Funduszy Strukturalnych):

  • regulacje wewnętrzne PW i zewnętrzne instytucji ogłaszających konkursy,
  • uzgodnienia wewnętrzne i zewnętrzne, np. korespondencja z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie, na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020,
  • wzory dokumentów obowiązujące na PW.

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. 

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty służbowej.