Zarządzanie projektem

Umowy i wynagrodzenia

Znajdziesz tu regulacje prawne Politechniki Warszawskiej i formularze dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Zakupy i usługi

Znajdziesz tu formularze zamówień i zleceń zakupu