Lista projektów

Projekt nr 2018/31/B/ST5/03161

Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Wróbel Wojciech
Czas realizacji: 21.06.2019 - 20.06.2022


Projekt nr 2014/13/N/ST5/01255

Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek węglowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Dużyńska Anna
Czas realizacji: 18.02.2015 - 17.08.2017


Projekt nr 0031/L-11/2019

Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Łapińska Anna
Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2023


Projekt nr 2015/19/N/ST5/02312

Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Łapińska Anna
Czas realizacji: 04.08.2016 - 03.08.2019


Projekt nr 2019/32/T/ST3/00318

Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Gertych Arkadiusz
Czas realizacji: 17.09.2019 - 30.09.2020


Projekt nr 2019/33/N/ST5/01414

Rola interfejsów i ułożenia warstw na transport ciepła w heterostrukturach van der Waalsa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Gertych Arkadiusz
Czas realizacji: 24.02.2020 - 23.02.2023


Projekt nr 2016/23/D/ST5/00633

Wzrost grafenu na podłożach Ge o różnej orientacji krystalograficznej metodą CDV

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Pasternak Iwona
Czas realizacji: 18.07.2017 - 17.07.2021
Projekt nr 2014/15/D/ST5/03944

Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Judek Jarosław
Czas realizacji: 01.07.2015 - 30.09.2017