Lista projektów





Projekt nr 2019/03/X/ST3/01751

Obliczenia z pierwszych zasad przekrojów czynnych na fotojonizację defektów: poza modelem jednocząstkowym.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Maciaszek Marek
Czas realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020


Projekt nr 2014/15/N/ST5/03909

Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: Pożyczka Karol
Czas realizacji: 04.09.2015 - 03.07.2018










Projekt nr 180/L-6/2014

Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie kryształów 2D

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: Judek Jarosław
Czas realizacji: 01.01.2016 - 30.06.2019


Projekt nr DI2015 023545

Ultra-cienkie warstwy z nanomateriałów węglowych jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Żerańska Klaudia
Czas realizacji: 10.11.2016 - 09.11.2019