Projekt nr 2018/02/X/ST7/02831

Badanie możliwości zastosowania fotodetektorów półprzewodnikowych w dozymetrii wykorzystującej dozymetry termoluminescencyjne (TLD).

Kierownik projektu: Sobotka Piotr

Wartość projektu: 049 500 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - MINIATURA

Czas realizacji: 16.03.2019 - 15.03.2020