Studia II stopnia

Ogłoszenia dziekanatu

Szkolenie BHP dla studentów 1-go semestru studiów inżynierskich – DODATKOWY TERMIN

Studenci 1-go semestru studiów inżynierskich, którzy do tej pory nie odbyli szkolenia BHP mogą w ciągu najbliższych dni odbyć szkolenie w formie samokształcenia w MS Teams.

Opłaty za powtarzanie zajęć - semestr zimowy 2023/2024

Przedstawiamy harmonogram wnoszenia opłat.

Prace magisterskie

Szczegółowe opisy tematów prac dyplomowych zawierające tło naukowe i zakres zadań do wykonania są do wglądu po otwarciu pliku PDF z listą tematów i kliknięciu tytułu pracy w języku polskim.