Osiągnięcia

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowag...

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotycząc...

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kszta...

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wi...

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Ogłoszenia dziekanatu

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć ...

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostały informacje na temat stypendium...

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE summer school o...

W dniach 06.08-06.09.2021 uruchomiono zapisy na przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2021/22.

Osoby zamierzające podjąć studia II stopnia na Wydziale Fizyki powinny zarejestrować się w systemie internetowym na...

Oferty pracy

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projek...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka w Warszawie Ul. Nowy Świat 21 A zatr...

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydzial...

Firma SMARTTECH Sp. z o. o. poszukuje Programisty C++ na umowę o pracę, staż lub praktykę

Warsaw University of Technology (WUT) is a technical research university with traditions in education dating to the 19th...