Nasza doktorantka nagrodzona podczas konferencji poświęconej fizyce hadronów

Laboni Manna z prof. Barbarą Erazmus, specjalistką z zakresu fizyki jądrowej

Laboni Manna z prof. Barbarą Erazmus, specjalistką z zakresu fizyki jądrowej

Laboni Manna otrzymała drugą nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację podczas konferencji Present and future perspectives in Hadron Physics, która odbyła się w czerwcu w Narodowym Laboratorium Instytutu Fizyki Jądrowej we włoskim Frascati.

W prezentacji zatytułowanej Extensions of MadGraph5_aMC@NLO for QCD Studies Laboni Manna zaprezentowała efekty swoich badań wykonanych w ramach pracy nad doktoratem, a także prac kolegów z wydziału.

Ich celem jest opracowanie przyjaznego dla użytkownika narzędzia do symulacji asymetrycznych zderzeń jądrowych, np. pomiędzy elektronami i jonami, w powstającym w Brookhaven National Laboratory zderzaczu elektronowo-jonowym (EIC). EIC zapewnia bezprecedensowy wgląd w kwantowy świat jądra atomowego, umożliwiając fizykom badanie struktury materii jądrowej i jej podstawowych składników, tj. kwarków i gluonów. Aby skutecznie przeprowadzać przyszłe pomiary, optymalizować działanie detektorów i gromadzić dane w EIC, niezbędne jest niezawodne narzędzie do symulacji zderzeń elektron-proton. Rozwiązanie przedstawione przez naszą młodą badaczkę może być bazą dla jednego z ważniejszych narzędzi dla zderzacza EIC.

Swoje badania Laboni Manna prowadzi pod okiem dr. hab. inż. Daniela Kikoły, prof. PW, a także przy wsparciu Jeana-Phillpe'a Lansberga z francuskiego IJCLab (Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie). Wśród swoich zainteresowań badawczych wymienia fizykę cząstek, chromodynamikę kwantową, procesy związane z produkcją ciężkich kwarków i symulacje Monte Carlo.