Fizyka techniczna w nowej odsłonie

Zdjęcia związane z różnymi gałęziami fizyki

Dowiedz się, jak fizyka techniczna i fotonika łącząc się, stworzyły nową jakość

Rekrutacja na studia na Politechnice Warszawskiej trwa – kandydaci na Wydział Fizyki po raz pierwszy mają okazję brać udział w naborze na nową fizykę techniczną. Na czym polega jej nowatorskość?

Od tego roku oferujemy kierunek, który łączy dwa dostępne dotychczas. Na ich bazie stworzyliśmy mocny, interdyscyplinarny program kształcenia, który wyróżnia się dodatkowo kilkoma nowymi rozwiązaniami.

  • Zrezygnowaliśmy ze sztywnych specjalności na rzecz elastycznego systemu kształcenia między wybranymi specjalnościami.
  • Stworzyliśmy aż 10 bloków obieralnych, w ramach których studenci będą mogli stworzyć własne ścieżki i mieć ogromny wpływ na program kształcenia.
  • Opracowaliśmy przedmioty modułowe, integrujące treści kształcenia z różnych tematyk (np. Praktyczny warsztat badawczy fizyka, Jonika ciała stałego i fotowoltaika, Oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią); dodaliśmy też nowe przedmioty na bazie wcześniejszych specjalności (kładąc nacisk na takie obszary jak na narzędzia informatyczne, uczenie maszynowe, eksploracja danych, technologie kwantowe, energetyka jądrowa).
  • Zmniejszyliśmy liczbę zajęć wykładowych, postawiliśmy na dużą różnorodność form zajęć.
  • Dopasowaliśmy przedmioty matematyczne do specyficznych potrzeb fizyków.
  • Zadbaliśmy o to, by studenci mogli liczyć na indywidualną opiekę mentora już na wczesnym etapie studiowania.

W nowej fizyce technicznej zostawiliśmy to, co do tej pory sprawdzało się najlepiej, a usunęliśmy bądź skorygowaliśmy elementy, które studenci i pracownicy uznawali za wymagające zmiany. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się również w głosy z otoczenia gospodarczego, które jest żywo zainteresowane zatrudnianiem fizyków i korzystaniem z ich wiedzy i umiejętności. Wierzymy, że wprowadzone zmiany dadzą korzyść każdej ze stron.

Szukających bardziej szczegółowych informacji dotyczących zmodyfikowanego programu zachęcamy do przeczytania Uchwały Senatu PW ws. zmian w programie studiów na kierunku fizyka techniczna: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2024-L/Uchwala-nr-514-L-2024-Senatu-Politechniki-Warszawskiej-z-dnia-26-czerwca-2024-r

Tych, którzy chcieliby rozpocząć w tym roku studia I stopnia, zachęcamy do rekrutacji w systemie IRK. Więcej o naborze piszemy tutaj.