Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Wilczyńskiego

W dniu 5 września 2024 roku o godzinie 13.30 w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie oraz na platformie Ms Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Wilczyńskiego 

Tytuł rozprawy:  

 „Teoretyczne badania właściwości fononowych materiałów o strukturze dwuwymiarowej i ich heterostruktur z uwzględnieniem temperatury sieci krystalicznej” 

  • Promotor:   prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) 
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Gertych (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska) 

 

Recenzenci:   

  • Prof. dr hab. Jacek Majewski, UW  
  • Dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. uczelni, UŁ  
  • Dr hab. Leszek Bryja, prof. uczelni PWr  

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 4.09.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW. 

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Konrad-Wilczynski