Laboratorium Badań Percepcyjnych

Zdjęcie z Laboratorium Badań Percpecyjnych

Grupa badawcza skupia specjalistów z zakresu optyki dyfrakcyjnej, obrazowania optycznego oraz optometrii i psychofizyki. Współpracuje blisko z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW i Kliniką Okulistyki Warszawskiego Instytutu Medycznego. Zespół zajmuje się pomiarami ilościowymi ludzkich wrażeń zmysłowych, szczególnie wzroku. 

Badania obejmują metody korekcji wzroku, diagnostykę jakości widzenia w różnych warunkach, określanie czynników wpływających na percepcję. Szczególnym osiągnięciem zespołu jest opracowanie i weryfikacja nowej metody kompensacji starczowzroczności w postaci soczewki „miecz świetlny”. Grupa prowadzi zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe w zakresie optyki widzenia, metod pomiarów percepcji oraz metod optycznych w medycynie. Posiada ofertę szkoleń dla lekarzy w zakresie optyki widzenia i metod korekcji wzroku oraz ofertę usług badawczych w obszarze certyfikacji soczewek okulistycznych i skuteczności reklamy wizualnej. Dysponuje bogatym parkiem aparaturowym w obszarze optometrii i psychotechniki.

Tematyka badawcza

 • Projektowanie i weryfikacja metod korekcji wzroku 
 • Diagnostyka jakości widzenia w różnych warunkach 
 • Badanie czynników wpływających na percepcję 
 • Charakterystyka właściwości obrazujących elementów i układów optycznych 

Oferta badawcza

 • Certyfikacja właściwości optycznych soczewek korekcyjnych do zastosowań w optometrii i okulistyce 
 • Skuteczność reklamy wizualnej 
 • Badania metod diagnostyki widzenia i innych zmysłów 

Infrastruktura

 • Ciemnia kabinowa (Alfa-Electronics) 
 • Aparat krzyżowy i aparat Piórkowskiego (Alfa-Electronics) 
 • Stereometr Dolmana (Alfa-Electronics) 
 • Autorefraktokeratometr ARK-1s (Nidek) 
 • Foropter automatyczny RT-3100 + rzutnik optotypów CP-770 (Nidek) 
 • Polomierz Centerfield II (Oculus) 
 • Komora świetlna Pantone 3 Light Booth (Pantone) 
 • Farnsworth Munsell 100 hue test (Pantone) 
 • Urządzenie do oceny pola widzenia centralnego w dali (patent własny) 
 • Dynamiczne tablice optotypów do bliży i dali (rozwiązanie własne) 
 • Oprogramowanie do symulacji propagacji światła (rozwiązanie własne) 

Współprace

 • Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny 
 • Grupa  badawcza biofotoniki i optyka widzenia, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Universidad de Antioquia, Medellin, Kolumbia 
 • Terrassa School of Optics and Optometry, Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania

Warto wiedzieć

Zespół ma możliwość organizacji szkoleń i warsztatów dla lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie pomiarów optometrycznych oraz dla lekarzy okulistów w zakresie fotometrii, metodyki wiarygodnego pomiaru subiektywnych wrażeń pacjentów oraz technik najnowszych metod korekcji wzroku. Możemy także zorganizować szkolenia dla branży reklamy i marketingu w zakresie funkcjonowania ludzkiej percepcji. 

Kontakt

dr inż. Krzysztof Petelczyc 

krzysztof.petelczyc@pw.edu.pl, 603 783 179 

p. 1.06, Gmach CZIiTT