Ogłoszenia dziekanatu

Zmiana terminu zajęć

W dniu 23.05.2023 r. wykład z przedmiotu Physics in Economics and Social Sciences - prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst został odwołany i przeniesiony na 05.06.2023 r., godz. 14-16, s. 113 GF.

Zmiana sali w dniu 24.05.2023 r.

W dniu 24.05.2023 r. (środa) ćwiczenia z przedmiotu Metody matematyczne fizyki, prowadzący dr inż. Monika Petelczyc odbędą się w sali 328 Gmach IBHiIŚ.

Podania ePW w USOSweb

Informujemy, że w USOSweb została uruchomiona możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o statusie studenta. Należy wejść w zakładkę: Dla studentów – Podania ePW i wybrać „wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu”.

Zmiany sal

Wszystkie zajęcia, które były prowadzone w sali 24K (Stara Kotłownia) zostają przeniesione do innych sal mieszczących się w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Zmiana sali 17.04.2023 r.

W dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek) zajęcia z przedmiotu Software in Physical Experiments (wykład), prowadzący dr inż. M. Słodkowski odbędą się w sali 519 Gmach IBHiIŚ.

Zmiana sali 17.04.2023 r.

W dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek) zajęcia z przedmiotu Mechanika kwantowa (ćwiczenia), prowadzący dr hab. inż. G. Wlazłowski, prof. uczelni odbędą się w sali 813 Gmach IBHiIŚ.

Zmiana sali

W dniu 13.04.2023 r. (czwartek) zajęcia z przedmiotu Sieci decyzyjne, prowadzący dr inż. Robert Paluch odbędą się w sali 110 Gmach Fizyki.

Odwołany wykład z "Podstaw fotoniki" w dniu 31.03.2023

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 wykład z przedmiotu „Podstawy fizyki” prowadzony przesz prof. dra hab. inż. Mirosława Karpierza został odwołany.