Ogłoszenia dziekanatu

Stypendia - nowe ogłoszenia w zakładce "STYPENDIA" - termin składania wniosków o stypendium Rektora 06.03.2023

Zapraszamy do śledzenia nowych ogłoszeń w zakładce "STYPENDIA". Dotyczą one zmiany od semestru letniego progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne (1294,40 zł) oraz znajdują się informacje dla studentów II stopnia, którzy zostali przyjęci na studia od semestru letniego 2023 - termin składania wniosków stypendialnych 06.03.2023.


Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki,

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT i FOT

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2022/2023:

Godziny dziekańskie

W dniu 22 grudnia 2022 r. /czwartek/ w godz. 14.00 - 16.00 ogłasza się godziny dziekańskie.

Ważna informacja

przekazujemy informację - "Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek".