Ogłoszenia dziekanatu

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostały informacje na temat stypendium za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Green Campus - ENHANCE summer school on climate change

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE summer school on climate change”. Planujemy, że weźmie w niej udział 35 studentów z 7 uczelni ENHANCE: https://enhanceuniversity.eu/.


Trwają zapisy na przedmioty obieralne

W dniach 06.08-06.09.2021 uruchomiono zapisy na przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2021/22.

Rekrutacja na studia II stopnia

Osoby zamierzające podjąć studia II stopnia na Wydziale Fizyki powinny zarejestrować się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i wnieść opłatę rejestracyjną do dnia 27 sierpnia 2021 roku. W przypadku kierunku Fizyka Techniczna należy zadeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty do Dziekanatu Wydziału Fizyki do dnia 03 września 2021 roku.

Wyjazd zerowy "Fizgórka 2021"

Tego lata mamy przyjemność zaprosić zarówno wszystkich nowo przyjętych jak i obecnych studentów na integracyjny wyjazd zerowy „Fizgórka 2021”!

Kandydaci - dostarczenie dokumentów

Kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji w procesie rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Fizyki PW na kierunkach Fizyka Techniczna i Fotonika prosimy o dostarczenie dokumentów do Dziekanatu Wydziału Fizyki (pokój 130 Gmach Fizyki) w terminie:

Opłaty za wydanie Dyplomu i Suplementu

Opłaty za wydanie dyplomu i suplementu należy wpłacać dopiero po naliczeniu kwoty w systemie USOS.

Suplement w USOSweb

Od 01.07.2021 Suplementy są generowane w Systemie USOSweb przed egzaminem dyplomowym.

Dodatkowy termin Egzaminu FSiT: 22 czerwca, godz. 12.

Egzamin będzie miał charakter ustny i bednie prowadzony przez Teams (wymagana kamerka).

"Fizłódka 2021"

W te wakacje WRS Wydziału Fizyki ma przyjemność zaprosić Was na posesyjny spływ kajakowy „Fizłódka 2021” organizowany w Warce.

UWAGA studenci planujący egzaminy dyplomowe w czerwcu

W związku z wdrażaniem przez Politechnikę Warszawską nowego systemu dotyczącego suplementów, studenci którzy planują egzamin dyplomowy po 18.06.2021 (dotyczy obron 21.06. - 30.06.2021) muszą złożyć pracę dyplomową wraz z dokumentami do dnia 16.06.2021.

e-Obiegówka

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów skreślonych.

Praktyki i staże wakacyjne w branży

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich studentów poszukujących praktyk oraz wakacyjnej pracy w interesujących branżach do skorzystania z platformy Career Center na portalu BK PW.

Plan sesji letniej i jesiennej

W zakładce Studia dostępny jest już plan sesji letniej i jesiennej

W zakładce Studia dostępny jest już plan sesji letniej  i jesiennej 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że do dnia 1 czerwca 2021 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wnioski i Regulamin stypendium są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich

Informujemy, że do dnia 1 czerwca 2021 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wnioski i Regulamin stypendium są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich:

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego

Przysposobienie biblioteczne - 23.04. - 05.05.2021

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać ekurs Przysposobienie bilioteczne w terminie 23 kwietnia - 5 maja 2021.

Webinar dla studentów - "Agile – zwinne zarządzanie projektami"

Biuro Karier PW oraz Sii zapraszają na webinar dedykowany wszystkim studentom i absolwentom Politechniki Warszawskiej "Agile – zwinne zarządzanie projektami".

Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych fotonika

Informuję, że w środę, 21.04.2021 o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu praktyk dla kierunku Fotonika.

Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora - II stopień semestr letni 2020/2021

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021.

Opłaty za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów - semestr letni 2020/2021

Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021. 

Zdalne praktyki INTEREST (ZIBJ Dubna)

Zjednoczony Instytut Badan Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej oferuje możliwość odbycia zdalnych praktyk studenckich w ramach programu INTEREST 

Zdalne praktyki w TeFeNICA (ZIBJ DUBNA)

Kolejna edycja programu TeFeNICA rozpoczęła rekrutację!