Ogłoszenia dziekanatu

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski stypendialne - do 15.10.2021.

Nabór na wyjazd w ramach Programu ATHENS


Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostały informacje na temat stypendium za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Green Campus - ENHANCE summer school on climate change

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE summer school on climate change”. Planujemy, że weźmie w niej udział 35 studentów z 7 uczelni ENHANCE: https://enhanceuniversity.eu/.


Trwają zapisy na przedmioty obieralne

W dniach 06.08-06.09.2021 uruchomiono zapisy na przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2021/22.

Rekrutacja na studia II stopnia

Osoby zamierzające podjąć studia II stopnia na Wydziale Fizyki powinny zarejestrować się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl i wnieść opłatę rejestracyjną do dnia 27 sierpnia 2021 roku. W przypadku kierunku Fizyka Techniczna należy zadeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności. Kandydaci na studia mają obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty do Dziekanatu Wydziału Fizyki do dnia 03 września 2021 roku.

Wyjazd zerowy "Fizgórka 2021"

Tego lata mamy przyjemność zaprosić zarówno wszystkich nowo przyjętych jak i obecnych studentów na integracyjny wyjazd zerowy „Fizgórka 2021”!

Kandydaci - dostarczenie dokumentów

Kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji w procesie rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Fizyki PW na kierunkach Fizyka Techniczna i Fotonika prosimy o dostarczenie dokumentów do Dziekanatu Wydziału Fizyki (pokój 130 Gmach Fizyki) w terminie:

Opłaty za wydanie Dyplomu i Suplementu

Opłaty za wydanie dyplomu i suplementu należy wpłacać dopiero po naliczeniu kwoty w systemie USOS.

Suplement w USOSweb

Od 01.07.2021 Suplementy są generowane w Systemie USOSweb przed egzaminem dyplomowym.

Dodatkowy termin Egzaminu FSiT: 22 czerwca, godz. 12.

Egzamin będzie miał charakter ustny i bednie prowadzony przez Teams (wymagana kamerka).

"Fizłódka 2021"

W te wakacje WRS Wydziału Fizyki ma przyjemność zaprosić Was na posesyjny spływ kajakowy „Fizłódka 2021” organizowany w Warce.

UWAGA studenci planujący egzaminy dyplomowe w czerwcu

W związku z wdrażaniem przez Politechnikę Warszawską nowego systemu dotyczącego suplementów, studenci którzy planują egzamin dyplomowy po 18.06.2021 (dotyczy obron 21.06. - 30.06.2021) muszą złożyć pracę dyplomową wraz z dokumentami do dnia 16.06.2021.

e-Obiegówka

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów skreślonych.

Praktyki i staże wakacyjne w branży

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich studentów poszukujących praktyk oraz wakacyjnej pracy w interesujących branżach do skorzystania z platformy Career Center na portalu BK PW.