Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia od sem. letniego 2023/24

Studenci, którzy rozpoczęli studia II stopnia od sem. letniego 2023/24 proszeni są o:

  • przyjście do Dziekanatu i podpisanie Ankiety osobowej,
  • podpisanie w USOSweb Ślubowania akademickiego,
  • wniesienie opłaty za legitymację (dotyczy osób, które mają w USOSweb naliczoną opłatę za legitymację studencką). Tylko opłacone legitymacje zostaną wydrukowane,
  • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego (skierowanie należy pobrać z systemu rekrutacyjnego IRK).