Fizyka kwantowa, ćwiczenia – grupa dla osób powtarzających

Dla studentów, którzy w sem. letnim 2023/24 będą powtarzać ćwiczenia z przedmiotu Fizyka kwantowa została uruchomiona dodatkowa grupa w terminie: wtorek, godz. 18:15 - 20, s. 111.