Prodziekan ds. ogólnych

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. ogólnych należą sprawy:

Administracyjne
 • Nadzór nad działaniem administracji
 • Koordynacja spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych w zakresie inwestycji i dydaktyki
 • Nadzór nad sprawami BHP, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ppoż.
 • Nadzór nad realizacją zamówień publicznych i realizacją umów 
  z podmiotami gospodarczymi
Finansowe
 • Realizacja planów finansowych oraz polityki finansowej Wydziału
 • Inwestycje i remonty
Organizacyjne
 • Wsparcie wydziałowego centrum obsługi projektów
 • Nadzór nad laboratoriami, salami dydaktycznymi i warsztatem w zakresie ich wyposażenia, rozwoju i organizacji pracy
Osobowe
 • Nadzór nad okresowymi badaniami lekarskimi pracowników
 • Organizacja pracy pracowników NNA
IT
 • Nadzór nad siecią komputerową
Sprawozdawczość w zakresie swoich kompetencji dla instytucji zewnętrznych i wewnętrznych