Prodziekan ds. kształcenia

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. kształcenia należą sprawy:

Kształcenia
 • Organizacja kształcenia w języku polskim i języku angielskim, w tym 
  w szczególności: wybór specjalności, przedmioty obieralne, prace dyplomowe, indywidualny tok studiów, rejestracja, powtarzanie przedmiotów, sprawy w zakresie wznowienia, skreślenia, przeniesienia 
  i urlopy studentów, zatwierdzanie planu zajęć i sesji egzaminacyjnych
 • Nadzór nad jakością zajęć dydaktycznych
 • Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
Studenckie
 • Wyjazdy naukowe studentów
 • Rekrutacja na studia I i II stopnia
Administracyjne
 • Akredytacja kształcenia
 • Przeprowadzanie i opracowanie wyników ankiet studentów dotyczących oceny procesu dydaktycznego na Wydziale
Organizacyjne
 • Nadzór nad pracą Dziekanatu
 • Nadzór nad systemem USOS
Osobowe
 • Nadzór nad minimum kadrowym
Sprawozdawczość w zakresie swoich kompetencji dla instytucji zewnętrznych i wewnętrznych