Main Page » News »

Zrównoważony rozwój zasilany wiedzą naukową

Grafika przedstawiająca komputer i symbole zrównoważonego rozwoju

fot. freepik

Bezpłatne internetowe kursy doszkalające dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały uruchomione w ramach projektu europejskiego STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise), którego PW jest partnerem.

Ich celem jest nie tylko przygotowanie firm do spełnienia wymagań wynikających z unijnych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ale również wzmocnienie konkurencyjności na rynku poprzez poznawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych. Eksperci z Wydziału Fizyki przygotowali kursy dotyczące zrównoważonych systemów zasilania budynków oraz technologii edge computing. Obecnie dostępnych jest 37 modułów szkoleniowych podzielonych na cztery kategorie: Product Development, Sustainability Enablers, Production Sustainability, Business Strategy. Ich liczba będzie nadal wzrastać. Wszystkie materiały przygotowane są w języku angielskim, a bezpłatny dostęp można uzyskać po rejestracji na stronie https://stagepartners.eu/. Oprócz wartościowej wiedzy, uczestnicy szkoleń online otrzymają certyfikaty poświadczające osiągnięte kompetencje.

Więcej o roli Wydziału Fizyki w projekcie STAGE można przeczytać w notce https://www.fizyka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wydzial-Fizyki-partnerem-zrownowazonego-rozwoju.

Kierownikiem projektu z ramienia PW jest dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, prof. PW, a menadżerem dr Mirosław Brzozowy.