Main Page » News »

Wyróżnienia PKOpto 2022 dla naszych studentek

Studentki wyróżnione w konkursie PKOpto 2022

Studentki wyróżnione w konkursie PKOpto 2022: (od lewej) inż. Natalia Wasilewska, inż. Julia Różycka, mgr inż. Aleksandra Hernik

Trzy prace dyplomowe obronione na Wydziale Fizyki PW zostały nagrodzone w prowadzonym przez Polski Komitet Optoelektroniki XXXI konkursie im. prof. Adama Smolińskiego.

Do konkursu są przyjmowane prace o wysokiej wartości merytorycznej, nowatorskie, zawierające zarówno wyniki eksperymentalne, jak i ich teoretyczną interpretację. Jak zaznaczył w swoim ogłoszeniu organizator, do ostatniej edycji zgłosili się reprezentanci ze wszystkich wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w których rozwijana jest szeroko rozumiana fotonika. Do PKOpto 2022 przesłano 40 zgłoszeń, wśród których znalazły się również prace z naszego wydziału.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

  • inż. Julii Różyckiej za pracę pt. „Komórki ciekłokrystaliczne modyfikowane poprzez selektywne naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym o wysokiej rozdzielczości przestrzennej”, promotor: dr inż. Sławomir Ertman;
  • mgr inż. Aleksandrze Hernik, autorce opracowania pt. „Wytwarzanie wydajnych siatek dyfrakcyjnych z wykorzystaniem techniki holografii polaryzacyjnej i światłoczułych warstw azopolimerów”, promotor: dr hab. inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni;
  • inż. Natalii Wasilewskiej za pracę pt. „Wytwarzanie struktur światłowodowych poprzez selektywne naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym o wysokiej rozdzielczości przestrzennej”, promotor: dr inż. Sławomir Ertman.

Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych można sprawdzić na stronie Polskiego Komitetu Optoelektroniki.

Gratulujemy wyróżnionym studentkom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!