Main Page » News »

Warsztaty inaugurujące działalność Sieci Centrów Doskonałości XFEL

logo XFEL

Instytut Fizyki PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się 14-15.09.2023 w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną najnowsze prace naukowe prowadzone z użyciem rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach – XFEL.

Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (ang. EuXFEL) jest jednym z największych projektów naukowych realizowanych obecnie na świecie, a samo urządzenie jest zaliczane do kluczowej aparatury badawczej Europy. Unikatowe możliwości badawcze EuXFEL przyciągają najlepszych naukowców z całego świata i sprzyjają realizacji ambitnych wyzwań naukowych. Badania prowadzone w EuXFEL przyczyniają się do znaczącego poszerzenia naszej wiedzy w wielu dyscyplinach nauki (m.in. w medycynie, farmakologii, chemii, materiałoznawstwie, nanotechnologii, energetyce i elektronice) i powstania nowych technologii wpływających na nasze codzienne życie.

W trakcie warsztatów światowej klasy eksperci przedstawią przykładowe badania z użyciem XFEL w zakresie: biologii strukturalnej, chemii - tzw. „filmy molekularne”, badań materiałowych w wysokich ciśnieniach i temperaturze, magnetyzmu i układów silnie skorelowanych oraz badań aplikacyjnych. Wśród zaplanowanych wykładów znajdują się również prezentacje polskich naukowców wykorzystujących w swojej pracy naukowej źródła XFEL.

Warsztaty będą również okazją do poznania założeń i dyskusji nt. nowego programu, którego celem jest przygotowanie polskiej kadry naukowej do pełnego wykorzystania nowych możliwości badawczych oferowanych przez XFEL. W ramach niedawno przyznanego grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki zaplanowane zostały środki finansowe na (bezpośrednie) wsparcie polskich naukowców w przygotowaniu wysokiej jakości projektów naukowych i uzyskaniu czasu pomiarowego w EuXFEL. Program obejmuje następujące działania:

  • szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o zastosowaniach XFEL i używanych technik badawczych, w tym kilkumiesięczne staże dla młodych pracowników naukowych w instytucjach biorących udział w badaniach z użyciem XFEL oraz wykład nt. XFEL dla studentów II stopnia i doktorantów;
  • finansowanie udziału polskich naukowców w konferencjach i warsztatach o tematyce dot. badań z użyciem XFEL;
  • pomoc w nawiązaniu lub poszerzeniu kontaktów naukowych z pracownikami EuXFEL i/lub grupami badawczymi realizującymi podobne badania w Polsce i na świecie;
  • pomoc w przygotowaniu projektów badawczych w konkursach o czas pomiarowy na źródłach XFEL, także poprzez wykonanie badań pilotażowych i komplementarnych.

Program realizowany jest przez Sieć Centrów Doskonałości w zakresie badań z użyciem XFEL (CD XFEL), którą tworzą unikatowe laboratoria badawcze zapewniające pomoc ekspercką ze strony doświadczonych użytkowników XFEL oraz dostęp do stosownej infrastruktury naukowej. Centra skupiają naukowców posiadających duże doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem XFEL, których wiedza i zaangażowanie stanowi wsparcie dla nowych polskich użytkowników tej infrastruktury.

Formularz rejestracyjny

źródło: https://events.ncbj.gov.pl/event/284/