Main Page » News »

Wakacje w CERNie

Dziekan Wojciech Wróbel wraz z naukowcami i studentami Wydziału Fizyki PW

Dziekan, naukowcy i studenci Wydziału Fizyki PW na tle detektora ALICE

Między czerwcem a wrześniem w największym europejskim ośrodku badań jądrowych CERN łatwo trafić na reprezentantów Wydziału Fizyki PW. Nasi naukowcy i studenci biorą czynny udział w zbieraniu i analizowaniu danych do kilku ważnych eksperymentów.

Swoje badania naukowe fizycy z PW prowadzą w ramach eksperymentów ALICE, AEgIS oraz NA61/SHINE. O tym, jak wyglądają prace związane z pierwszym z nich, przekonał się ostatnio nasz dziekan. Podczas niedawnej wizyty prof. Wojciech Wróbel odwiedził sterownię, ALICE Control Room, skorzystał też z możliwości zjazdu do ALICE Cavern, położonej kilkadziesiąt metrów pod ziemią jaskini, w której znajduje się detektor. Wizyta obejmowała również Data Centre (DC), Low Energy Ion Ring (LEIR), sychrocyklotron (SC), a także decelerator antyprotonów i działający na nim eksperyment AEgIS. Nie zabrakło rozmów z przedstawicielami CERN-u i zespołem z Wydziału Fizyki PW.

– Działanie w jednym z eksperymentów to możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, wymiany doświadczeń, rozwoju umiejętności programistycznych, analizy dużych ilości danych, ale także szansa przyjazdu do CERN-u w ramach praktyk, stażu lub pomocy przy zbieraniu danych. To doskonała okazja, aby na serio rozpocząć swoją przygodę fizyka – mówi Katarzyna Gwiździel, doktorantka i jednocześnie jedna z reprezentantek naszego wydziału w słynnym ośrodku naukowo-badawczym położonym na francusko-szwajcarskiej granicy.

Dowiedz się więcej o eksperymentach: