Main Page » News »

Uroczystość zakończenia studiów

Zdjęcie biretu absolwenta

fot. freepik

Dziekan i Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki zapraszają na uroczyste zakończenie studiów I i II stopnia, które odbędzie się w sobotę 17 czerwca o 11.00 w Audytorium Fizyki.

Program wydarzenia:

  1. Hymn państwowy
  2. Powitanie absolwentów i gości przez Dziekana Wydziału
  3. Wystąpienie przedstawiciela samorządu studentów
  4. Wręczenie listów gratulacyjnych i pamiątek
  5. Wręczenie nagrody imienia Profesora Józefa Dygasa za wyróżniającą pracę dyplomową magisterską
  6. Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
  7. Gaudeamus igitur
  8. Zdjęcia pamiątkowe i spotkanie towarzyskie

Absolwenci są proszeni o przybycie o godzinie 10:15 do sali 113 w Gmachu Fizyki, by przebrać się w togi i birety.