Main Page » News »

Uroczystość zakończenia studiów

Zdjęcie uroczystości zakończenia studiów

11 września 2021 r. godz. 11:00

Dziekan i Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Fizyki zapraszają na uroczystość zakończenia studiów I i II stopnia w sobotę 11 września 2021 roku w Audytorium Gmachu Fizyki na ulicy Koszykowej 75.
Harmonogram uroczystości:

  1. Gaude Mater Polonia
  2. Powitanie absolwentów i gości przez Dziekana Wydziału
  3. Wystąpienie przedstawiciela samorządu studentów
  4. Wręczenie listów gratulacyjnych i pamiątek
  5. Wręczenie nagrody imienia Profesora Józefa Dygasa za wyróżniającą pracę dyplomową magisterską
  6. Wystąpienia przedstawiciela absolwentów
  7. Gaudeamus igitur
  8. Zdjęcia pamiątkowe i spotkanie towarzyskie

Absolwenci są proszeni o przybycie o godzinie 10:15 w celu przebrania się w togi i birety w Sali 113 Gmachu Fizyki.