Main Page » News »

Udany finisz „Mistrzów Dydaktyki”

Zdjęcie uczestników programu „Mistrzowie Dydaktyki”

Uczestnicy programu „Mistrzowie Dydaktyki” na Wydziale Fizyki: (od lewej, górny rząd) Kamil Eliaszuk, tutor — dr inż. Tomasz Pietrzak, Jan Chruśliński, Zuzanna Sobieraj, Martyna Jankowska

Dobiegły końca trzysemestralne zintegrowane zajęcia tutoringowe z podstaw fizyki oraz podstaw i języków programowania prowadzone przez dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka. Jakie są wrażenia czwórki uzdolnionych studentów, którzy mieli okazję w nich uczestniczyć? 

„Mistrzowie Dydaktyki” to ministerialny projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metody tutoringu w kształceniu. Zyskują dzięki niemu studenci, mający szansę na korzystanie z nowoczesnych form edukacji.

— Wydział Fizyki ze względu na swój kameralny charakter jest doskonałym miejscem do realizacji dydaktyki w sposób elitarny, dostosowany do ponadprzeciętnych możliwości uzdolnionych studentów. Kluczem jest interdyscyplinarność, łączenie szerokich zainteresowań i predyspozycji młodych fizyków – mówi dr Pietrzak.

Uczestnicy programu zostali zrekrutowani spośród najlepszych studentów z naboru 2021/2022. W ramach zajęć przyswajali treści programowe w tempie dostosowanym do ich ponadprzeciętnych zdolności oraz ambicji. Praca w małej grupie umożliwiła im dużą indywidualną aktywność, organizację pracy w parach, wykonywanie zadań interdyscyplinarnych (związanych np. z metodami komputerowymi w fizyce) czy rozwój umiejętności prezentacji wyników symulacji. Materiał został rozszerzony o wybrane zagadnienia z poziomu wyższych lat studiów, m.in. o elementy mechaniki teoretycznej i kwantowej, metody symulacji komputerowych i elementy zaawansowanego programowania.

— Propozycja przystąpienia do projektu wydała mi się niezwykłym wyróżnieniem, choć pojawiły się też wątpliwości. Nie miałam żadnego doświadczenia w pracy w małej grupie i obawiałam się, że taki projekt na początku studiów będzie przytłaczający — mówi Zuzanna Sobieraj, jedna z uczestniczek. — Mimo wątpliwości zdecydowałam się na udział i to był strzał w dziesiątkę! Świetnie było mieć swojego tutora, pracować w mniejszej grupie, poznać wydział od nieco innej strony, wykonywać nieszablonowe projekty, ale też uczyć się i czerpać inspirację od innych członków mojego zespołu — podkreśla studentka.

Wartość pracy w małej grupie doceniła też druga ze studentek, Martyna Jankowska. — Mogliśmy realizować materiał szybciej i było go stosunkowo więcej niż w dużych grupach dziekańskich. W tak małym gronie dużo łatwiej było też poprosić o dodatkowe wytłumaczenie danego zagadnienia.

Z kolei Jan Chruśliński, kolejny członek zespołu tutoringowego, szczególnie zadowolony był z nacisku położonego na programowanie. — Poznaliśmy C/C++, Pythona, LAMPSS-a, które opanowaliśmy na tyle dobrze, że mogliśmy napisać programy realizujące graficzne symulacje ruchu planet w układzie słonecznym czy przepływ ciepła w materii. Zwieńczeniem projektu było stworzenie programu do podglądu danych doświadczalnych w rozbudowanej bibliotece C++, Qt — mówi nasz student.

Zakończenie zajęć w ramach „Mistrzów Dydaktyki” nie oznacza jednak końca wyzwań, a raczej początek nowych doświadczeń. — Zajęcia tutoringowe były dla mnie niezwykle ważnym i ciekawym elementem studiów. Dużo się nauczyłem, ale również rozwinąłem jako osoba. To kompletnie inne doświadczenie niż klasyczne zajęcia, dlatego zapisałem się już do kolejnego projektu o podobnym charakterze, studiów z Indywidualną Opieką Naukową — zdradza Kamil Eliaszuk.

 

Zajęcia w ramach „Mistrzów Dydaktyki” były finansowane były przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach wdrożenia metod tutoringu. Koordynatorem projektu na Politechnice Warszawskiej jest Centrum Współpracy Międzynarodowej.