Main Page » News »

Sukces w konkursie EnergyEduLab IDUB

Zdjęcie baterii

fot. freepik

Zgłoszony przez dr. inż. Przemysława Michalskiego projekt „Układ laboratoryjny do charakteryzacji baterii i ich komponentów” zdobył finansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza”.

— Urządzenie, które zasili laboratorium charakteryzacji baterii znajdujące się w Gmachu Mechatroniki, pozwoli nam poszerzyć zakres badań nad nimi. Do tej pory byliśmy w stanie przeprowadzać testy elektrochemiczne, teraz zakres możliwości się poszerza i będziemy w stanie badać również właściwości elektryczne baterii — mówi dr inż. Przemysław Michalski z Zakładu Joniki Ciała Stałego.

Korzyści dla wszystkich

Z nowego nabytku skorzystają przede wszystkim studenci. Jego możliwości pozwolą im na wyciąganie większej liczby wniosków z doświadczeń i korelowanie ich ze sobą. — Nowy sprzęt poza modułem ładującym/rozładowującym baterie jest wzbogacony o moduł, który pozwala przeprowadzać badanie spektroskopii impedancyjnej — podkreśla dr Michalski. — Dzięki niemu można przykładać napięcie zmienne o różnych częstotliwościach i obserwować, jak się zmienia impedancja. Znając właściwości elektryczne uzyskane tą metodą łatwiej stwierdzić, dlaczego pojemność baterii jest taka, a nie inna — wyjaśnia.

Jak podkreśla laureat konkursu EnergyEduLab, dzięki uzyskaniu informacji m.in. o tym, jak duży jest opór elektryczny samego materiału  katodowego wykorzystywanego w baterii albo jak duży jest opór na granicy z elektrolitem, można zoptymalizować parametry, co docelowo przeniesie się na poprawę właściwości elektrochemicznych baterii.

Celem w konkursie  EnergyEduLab jest stworzenie stanowiska dydaktycznego zbudowanego wokół nowego układu laboratoryjnego. Ma ono pozwolić na kompleksową charakteryzację baterii, a także — stworzenie nowatorskich materiałów dydaktycznych dla studentów. Co ważne, będą mogli z niego skorzystać nie tylko fizycy, ale także adepci inżynierii chemicznej i inżynierii materiałowej.

Grafika prezentująca korzyści wynikające z możliwości nowej aparatury

Wgląd w świat przemysłu

Cennym atrybutem nowego urządzenia jest jego praktyczny charakter. Metody badawcze, z którymi w trakcie doświadczeń zetkną się studenci, są tymi samymi metodami, które wykorzystuje przemysł. To choćby testowanie parametrów zestawów baterii. Dzięki takim doświadczeniom młodzi inżynierowie otrzymają bezcenną wiedzę, którą wykorzystają w życiu zawodowym.

Informacja o dofinansowaniu z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza