Main Page » News »

Stypendium MEiN dla naszego studenta

Grafika przedstawiająca mózg

fot. Unsplash / Milad Fakurian

Bartłomiej Kliś, student II roku fizyki technicznej, został wyróżniony stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym za znaczące osiągnięcia naukowe.

Spośród 1104 wniosków poddanych ocenie zespołu doradczego Minister Edukacji i Nauki wybrał 414, a ich autorów nagrodzono stypendiami w wysokości 17 tys. zł. Politechnika Warszawska może się pochwalić 13 laureatami, Bartłomiej Kliś jest jedynym w kategorii fizyka techniczna, fizyka i technika jądrowa.

Nasz magistrant został wyróżniony za ponadprzeciętną aktywność w sferze naukowej, czego dowodem są artykuły naukowe, których jest współautorem (Dependence of photon registration efficiency on LaBr3(Ce) detector orientation for in situ radionuclide monitoring; Efficient reading of thermoluminescent dosimeter signals using semiconductor detectors), udział w projekcie naukowym (MINIATURA 2, Badanie możliwości zastosowania fotodetektorów półprzewodnikowych w dozymetrii wykorzystującej dozymetry termoluminescencyjne [TLD]; kierownik: dr inż. Piotr Sobotka), a także udział w konferencji naukowej z referatem Computer methods in dosimetry (współautorstwo: Karol Bolek, Zuzanna Podgórska).

Aktualnie Bartłomiej Kliś odbywa we Francji staż, w ramach którego zajmuje się zagadnieniami związanymi z energetyką jądrową oraz ochroną radiologiczną.