Main Page » News »

Stypendia naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Zdjęcie obrazujące podpisywanie dokumentu

fot. freepik

Uzupełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Wydziału Fizyki do poniedziałku 21 listopada włącznie.

Zasady przyznawania stypendium i wniosek do wypełnienia można znaleźć na stronie Biura Kanclerza: www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-naukowe-Rektora-dla-nauczycieli-akademickich.

Informacji o stypendium udziela Iwona Bąk, Kierownik Biura Kanclerza: