Main Page » News »

Studia z Indywidualną Opieką Naukową

Logo programu ION

Czym jest ION? To program Indywidualnej Opieki Naukowej dla studentów, którzy chcą wyjść poza ramy standardowej edukacji i uczestniczyć w pracach badawczych pod okiem naukowców z Wydziału Fizyki PW. Już 18 listopada odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych taką formą studiowania.

Ideą studiów z ION jest rozwój! To ścieżka dla osób aktywnych, podejmujących inicjatywę, pełnych zaangażowania i pasji oraz chęci do samorozwoju i poszerzania naukowych horyzontów. Włączamy studentów w trwające projekty badawcze, pokazujemy, na czym polega praca naukowca, planowanie i przeprowadzenie eksperymentu, wyciąganie wniosków z badań oraz prezentowanie ich wyników szerokiemu gronu odbiorców.

Zdecydowanych zachęcamy do sprawdzenia proponowanych zagadnień badawczych i listy opiekunów i przypominamy, że wnioski o rozpoczęcie studiów z ION można składać do Dziekanatu do końca listopada.

Regulamin i więcej informacji znajduje się w zakładce www.fizyka.pw.edu.pl/ION.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne zaplanowane na piątek 18 listopada. Spotykamy się o 16:15 w Audytorium Fizyki.