Main Page » News »

Startuje projekt OMINO

Zdjęcie ilustrujące przeciążenie informacyjne

Przeciążenie informacyjne dotyka wielu użytkowników Internetu, którym nadal brakuje skutecznych narzędzi w walce z natłokiem danych, fot. freepik

W czwartek 12 stycznia na Wydziale Fizyki odbędzie się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt OMINO (Overcoming Multilevel INformation Overload) przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Hołysta. OMINO będzie pierwszym projektem koordynowanym przez Politechnikę Warszawską w ramach programu ramowego EU Horyzont Europa.

Projekt pozwoli na interdyscyplinarne badania problemu znanego jako information overload (IOL) — przeciążenia informacjami, które powoduje dyskomfort poznawczy i utrudnia skuteczną analizę jednocześnie napływających wielu treści z uwagi na trwającą eksplozję informacyjną i masowe rozprzestrzenianie się informacji o niskiej jakości.   

Partnerzy projektu są reprezentantami różnych środowisk* — to między innymi fizycy oraz inni specjaliści zajmujący się m.in. modelowaniem przepływu informacji, sieciami złożonymi, socjofizyką, eksploracją danych, informatyką, neuroinformatyką, naukami społecznymi, zarządzaniem, a także dziennikarze. Zespół dobrano tak, by kompetencje jego członków się uzupełniały i pozwoliły na wszechstronną analizę zjawiska przeciążenia informacją. Ich celem jest stworzenie metod do pomiaru wielopoziomowego przeciążenia informacyjnego w różnych systemach, jak również skonstruowanie modeli tego zjawiska i zaproponowanie odpowiednich środków zaradczych dla ograniczenia negatywnych skutków IOL.

Podczas kick-off meeting uczestnicy projektu OMINO przedyskutują postępy w dotychczasowych badaniach przeciążenia informacyjnego oraz omówią plan współpracy na zbliżające się miesiące. Gościem spotkania będzie m.in. prof. Mariusz Malinowski, prorektor PW ds. nauki.

Studentów, doktorantów i pracowników zainteresowanych tematyką OMINO zapraszamy na otwartą część spotkania, która odbędzie się 12 stycznia pomiędzy godz. 9:00 a 10:00 w sali 111 w Gmachu Fizyki.

 
*W projekcie OMINO Politechnikę Warszawską reprezentuje Wydział Fizyki (wiodący) a także Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Zarządzania. Poza PW w projekcie bierze udział również 14 partnerów: Bar-Ilan University, Politechnika Wrocławska, Modul University, University of Wolverhampton, Israel Institute of Technology (TECHNION), GESIS — Leibniz Institute for the Social Sciences, STA — słoweńska agencja prasowa, Nanyang Technological University, Rensselaer Polytechnic Institute, University of Pittsburgh, University of Notre Dame, University of New Hampshire, Tokyo Institute of Technology, APA-IT Informations Technologie GmbH.

OMINO został zaakceptowany do finansowania w konkursie Maria Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges organizowanym w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa i będzie realizowany w latach 2023-2026.  W ramach projektu przewidziano 337 osobomiesięcy na staże naukowe dla 59 pracowników i doktorantów (w tym 18 osób z Politechniki Warszawskiej). Całkowity budżet tego projektu to 1.550.200 Euro (427.800 Euro dla PW).  Projekt uzyskał od recenzentów Komisji EU maksymalną ocenę 5.0 za oryginalność i znaczenie naukowe proponowanych badań.