Main Page » News »

Spotkanie z przedstawicielami A*STAR

Grafika singapurskiej sieci instytutów A*STAR

Zachęcamy do udziału w spotkaniu z delegacją rządowej agencji A*STAR z Singapuru i rozmowy na temat współpracy naukowej oraz oferty stypendialnej dla studentów i młodych naukowców. Zainteresowani powinni się zarejestrować przez specjalny formularz.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (Audytorium Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej) 19 kwietnia o 10.15. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji poświęconej możliwościom badawczym i technologicznym partnera z Singapuru oraz dowiedzieć się więcej o różnych formach współpracy i wsparcia (dotyczy to zarówno studentów, jak i pracowników).

Do udziału zachęcamy szczególnie fizyków specjalizujących się w tematach z zakresu fotoniki.

Ewentualne pytania dotyczące spotkania można kierować do prof. Tomasza Wolińskiego lub dr inż. Sławomira Ertmana.

Więcej informacji o A*STAR można znaleźć na stronie www.a-star.edu.sg.