Main Page » News »

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Grafika przedstawiająca olej

fot. Dustin Humes / Unsplash

Zapraszamy na seminarium „Długoczasowe przemiany fazowe indukowane ciśnieniem w olejach roślinnych”, które 18 maja o 14.30 poprowadzi w Audytorium Fizyki dr inż. Leszek Pawlicki.

Streszczenie

Oleje roślinne są mieszaninami głównie trójglicerydów kwasów tłuszczowych. Posiadają duże cząsteczki o skomplikowanej budowie. Powoduje to, że cząsteczki te mają problem z przemieszczaniem się i obrotem wewnątrz oleju. Są to głównie trójglicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych. Posiadają więc wiązania podwójne w łańcuchach reszt kwasowych. Powoduje to, że cząsteczki różnych trójglicerydów mają różne kształty. Z tego też powodu mają trudność ze wzajemnym dopasowaniem się do siebie. Wszystko to powoduje, że przemiany fazowe zachodzące w olejach roślinnych mają charakter długoczasowy i mogą trwać nawet kilkanaście dni. W trakcie takich przemian zachodzą istotne zmiany wartości różnych parametrów materiałowych olejów takich jak przenikalność elektryczna, rezystancja właściwa, impedancja, ściśliwość, lepkość itd.

Grafika seminaryjna