Main Page » News »

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Zdjęcie tableta

fot. kelly sikkema / unsplash (edit)

W czwartek 17 listopada dr hab. inż. Paweł Zabierowski wygłosi referat „Od ogniwa słonecznego do memrystora, czyli czy spinel CdIn2S4 jest dobry na wszystko?”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na godzinę 12.15 do Audytorium Gmachu Fizyki.

Streszczenie referatu:

Wytwarzanie cienkowarstwowych ogniw słonecznych opartych na związkach z rodziny Cu(In,Ga)Se2 o najwyższej sprawności wymaga wyrafinowanej modyfikacji powierzchni absorbera w procesie postprodukcji. Od kilku lat trwa intensywna dyskusja o bezpośrednich przyczynach spektakularnego wzrostu wydajności w wyniku osadzania bardzo cienkiej warstwy fluorków metali alkalicznych. Jedna z hipotez głosi, że podczas osadzania bufora CdS na międzypowierzchni CdS/CIGS zachodzą reakcje chemiczne, w wyniku których uboga w miedź warstwa CIGS o nanometrowej grubości ulega konwersji do spinela CdIn2S4, co ma dobroczynny wpływ na sprawność konwersji fotowoltaicznej. Okazuje się, że związek ten posiada bardzo interesujące właściwości optoelektroniczne, co zainspirowało nas do podjęcia badań pod kątem zastosowania CdIn2S4 jako warstwy aktywnej w urządzeniach neuromorficznych będących nadzieją elektroniki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów.