Main Page » News »

Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

Uczestnicy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024

Społeczność Wydziału Fizyki PW podczas tegorocznej inauguracji

2023/2024

Za nami szczególne wydarzenie w kalendarzu uczelnianym i wydziałowym. Do społeczności naszego wydziału dołączyli nowi studenci — razem świętowaliśmy rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024.

Jak w swoim przemówieniu podkreślił prof. Wojciech Wróbel, dziekan Wydziału Fizyki, początek studiów to ciekawy czas, tak inny od tego, którzy młodzi adepci fizyki znają z doświadczeń szkolnych. To czas wolności, a więc i większych możliwości, ale również większej odpowiedzialności. Od każdego z nowych studentów zależy, jak wykorzysta tę szansę. Za wszystkich trzymamy kciuki i mamy nadzieję już niebawem zobaczyć, jak stawiają pierwsze kroki w świecie badawczym.

Dr hab. inż. Krzysztof W. Fornalski podczas wykładu inaugurującego rok akademicki 2023/2024

Wykład inauguracyjny poprowadził dr hab. inż. Krzysztof W. Fornalski. W wystąpieniu pt. „Czy powinniśmy się bać promieniowania jonizującego?” zmierzył się z mitami dotyczącymi promieniowania i opowiedział słuchaczom m.in. o efekcie Rapera-Yonezawy.

Laureaci Nagród Rektora PW wręczonych podczas uroczystości:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst — nagroda za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • nagrody indywidualne naukowe:
  • dr inż. Klaudia Żerańska-Chudek — nagroda za wyróżnioną pracę doktorską Novel NAnocarbon Based EMI Shielding Materials
  • dr inż. Arkadiusz Gertych — nagroda za wyróżnioną pracę doktorską Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych
 • nagrody indywidualne dydaktyczne:
  • dr hab. inż. Tomasz Pietrzak — za wyróżniające uczestnictwo w programie Mistrzowie Dydaktyki — testowanie oraz wdrożenie modelu tutoringu na Politechnice Warszawskiej
  • dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska — za przygotowanie i prowadzenie nowego przedmiotu dla studentów studiów II stopnia na kierunku fizyka techniczna — Selected elements of astronomy
  • dr inż. Monika Petelczyc — za organizację Laboratorium Wysiłku Fizycznego i stworzenie autorskiego programu wykładu Biofizyczne podstawy wysiłku fizycznego oraz zajęć praktycznych pod nazwą Laboratorium badań wysiłkowych
 • nagrody zespołowe naukowe:
  • prof. dr hab. Mariusz Zdrojek, dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński, dr Iwona Pasternak, dr inż. Anna Wróblewska, dr inż. Michał Świniarski, dr inż. Jakub Sitek, mgr inż. Konrad Wilczyński, mgr inż. Małgorzata Giza, mgr inż. Karolina Filak — za działalność naukową w obszarze rozwoju nanotechnologii i fizyki nanostruktur przedstawionej w 21 publikacjach naukowych z listy JCR oraz w zgłoszeniu patentowym
  • dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. PW, prof. dr hab. Franciszek Krok,  dr inż. Marcin Kryński, dr inż. Marcin Małys, dr inż. Michał Struzik, dr inż. Jan Jamroz, mgr inż. Aleksandra Dzięgielewska — za działalność naukową przedstawioną w cyklu 8 publikacji naukowych z listy ISI, dotyczącą badań nad przewodnikami jonów tlenu
 • nagroda zespołowa dydaktyczna:
  • dr inż. Dariusz Tefelski, dr inż. Angelika Tefelska — za przygotowanie platformy Moodle dedykowanej do nauczania przedmiotów inżynierskich
 • nagroda zespołowa organizacyjna:
  • dr inż. Krzysztof Petelczyc, dr Anna Kalbarczyk, prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, dr hab. Jan Kindracki, dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, dr inż. Karol Kakarenko, mgr Krzysztof Szymański, Karolina Pierchała, dr inż. Leszek Pawlicki, mgr Martyna JAkubowska, Michał Ptaszek, Krzysztof Lasocki — nagroda za udział w organizacji obchodów Roku Mieczysława Wolfkego
 • nagroda indywidualna dla prof. dr. hab. inż. Tomasza Wolińskiego za wkład w rozwój Wydziału i Uczelni

Nagrody Złotej Kredy otrzymali:

 • dr hab. inż. Michał Wierzbicki (Najlepszy Wykładowca)
 • dr hab. inż. Tomasz Pietrzak (Złote Serce)
 • dr inż. Bartłomiej Klus (Najlepszy Prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty warsztaty lub seminaria)

Zeszłoroczni laureaci, którzy w tym roku otrzymali wyróżnienie rektorskie: dr hab. inż. Michał Wierzbicki, dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. PW, prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow)