Main Page » News »

Rok akademicki 2022/2023 uroczyście rozpoczęty!

Audytorium Gmachu Fizyki podczas inauguracji nowego roku akademickiego

Audytorium Gmachu Fizyki podczas inauguracji nowego roku akademickiego

Otwieramy kolejny rozdział

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w Audytorium Gmachu Fizyki. Obecni byli nowi i aktualni studenci, władze naszego i innych wydziałów Politechniki, a także zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Fizyki, dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. PW. W swoim wystąpieniu powitał młodych adeptów fizyki i podkreślił rolę, jaką pasja i ciekawość odgrywają w rozwoju studentów i naukowców. Dziekan podkreślił również, że mimo skutków pandemii i dramatów, jakie przyniosła wojna za naszą wschodnią granicą, byliśmy i jesteśmy w stanie działać sprawnie i znajdować siłę do twórczego myślenia i niesienia pomocy innym.

Prof. Mirosław Karpierz, Prorektor ds. Ogólnych PW, zaznaczył z kolei, że przed młodymi fizykami stoi wyzwanie, jakim jest znalezienie rozwiązań problemów, które dotykają cały świat, między innymi tych związanych z klimatem.

Jeszcze nie studenci, już nie uczniowie — przyszli fizycy tuż przed immatrykulacją

Jeszcze nie studenci, już nie uczniowie — przyszli fizycy tuż przed immatrykulacją

Podczas wydarzenia reprezentanci Wydziałowej Rady Samorządu wręczyli specjalne nagrody — statuetki Złotej Kredy. To wyróżnienia dla prowadzących, którzy według studentów najlepiej poprowadzili zajęcia, zarażali pasją do przedmiotu i zawsze byli gotowi wspomóc wiedzą lub radą. Laureatami zostali:

  • Najlepszy wykładowca — dr hab. inż. Michał Wierzbicki,
  • Najlepszy prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty, warsztaty lub seminaria — prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow,
  • Najbardziej przyjazny studentom nauczyciel akademicki "Złote serce" — dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. uczelni.
Laureaci Złotej Kredy: dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. PW, dr hab. inż. Michał Wierzbicki, prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow (w jej imieniu nagrodę odebrała dr inż. Izabela Ducin)

Tegoroczni Laureaci Złotej Kredy: dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. PW, dr hab. inż. Michał Wierzbicki, prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow (w jej imieniu nagrodę odebrała dr inż. Izabela Ducin).

Wykład inauguracyjny „Jak szybko płynie sygnał EKG?” wygłosił specjalista w dziedzinie badania organizmów żywych metodami fizyki nieliniowej, dr hab. inż. Teodor Buchner.

Całej społeczności Wydziału Fizyki życzymy owocnego roku akademickiego 2022/2023!