Main Page » News »

Projekt STAGE dla zrównoważonego rozwoju firm

Zdjęcie mężczyzny przy panelach fotowoltaicznych

fot. pexels / Gustavo Fring

W zeszłym roku zostaliśmy jednym z 14 partnerów w konsorcjum projektu STAGE — The Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie realizujemy w ścisłej współpracy z europejskim przemysłem. W tym roku planowane jest uruchomienie konkretnych działań dedykowanych sektorowi MŚP.

STAGE ma stworzyć ekosystem ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przekształcenie w silne, sprawne i ekologiczne firmy. Inicjatywa zrzesza ekspertów z różnych dziedzin, w tym produkcji, inżynierii procesowej, modelowania biznesowego, finansów i strategii zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem ze strony Politechniki Warszawskiej jest dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, a menadżerem projektu dr Mirosław Brzozowy.

W ramach STAGE małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie już niebawem będą mogły skorzystać z różnych inicjatyw, które pomogą im wprowadzić w życie zasady zrównoważonego rozwoju. W planach są warsztaty, szkolenia, indywidualne konsultacje, ewaluacje. Firmy zainteresowane informacjami na temat tych szkoleń zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji o projekcie oraz tegorocznym spotkaniu STAGE Forum można znaleźć na stronie gndpartners.com/stage.