Main Page » News »

Prawo po stronie nauki

Zdjęcie mężczyzny udzielającego wywiadu

fot. freepik

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach dla osób ze środowiska akademickiego, które zabierają lub planują zabierać głos w debacie publicznej na tematy naukowe. Spotkanie organizuje Fundacja Marsz dla Nauki.

Jak zaznaczają organizatorzy, naukowcy, lekarze czy popularyzatorzy nauki, którzy zabierają głos w debacie publicznej w sprawach związanych z nauką, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu narażają się na cały katalog negatywnych skutków takiej działalności, jak choćby dyskredytację osiągnięć, agresję słowną, otrzymywanie gróźb. Celem projektu „Prawo po stronie nauki” jest przeciwdziałanie temu negatywnemu zjawisku i wsparcie naukowców w ich wysiłkach, głównie poprzez zwiększenie ich świadomości w zakresie instrumentów prawnych, z których mogą korzystać, a także ochrony państwa, jaka im przysługuje.

W sobotę 15 października w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbędzie się pierwsza edycja warsztatów — Komunikacja naukowa w czasie wojny dezinformacyjnej. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nich udział, zachęcamy do zarejestrowania się poprzez formularz: forms.office.com/r/46dnYg1dq1.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie prawo.marszdlanauki.pl. Wkrótce pojawi się tam również specjalny poradnik zawierający m.in. analizy prawne i studia przypadków.