Main Page » News »

Ostatni dzień na złożenie dokumentów

Zdjęcie dokumentów leżących na segregatorze

fot. freepik

Do 12 września włącznie zarejestrowani kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia II stopnia.

Kandydaci, którzy złożyli opłatę rekrutacyjną, składają następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,  
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW),
  • deklarację preferencji specjalności na kierunku fizyka techniczna.

Absolwenci Wydziału Fizyki, którzy kontynuują studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym samym wydziale, nie muszą składać dyplomu i suplementu.

Wyniki zostaną ogłoszone do 15 września.