Main Page » News »

Nowe granty NCN dla naszych badaczy

Zdjęcie mikroskopu

Dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 23 otrzymały dwa projekty z naszego wydziału.

Konkurs OPUS 23 na projekty badawcze jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Finansowanie można otrzymać na projekty badawcze trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.

W ostatniej edycji złożono 1983 wnioski, z których wybrano 266. Skierowane do realizacji projekty badaczy z Wydziału Fizyki PW to:

  • Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN
    • kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Kisiel, Wydział Fizyki
  • Nadciekła dynamika w układach Fermiego z dyssypacją i fluktuacjami
    • kierownik projektu: dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni, Wydział Fizyki

Pełna informacja o laureatach znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.