Main Page » News »

Nowa umowa — nowe możliwości stażowe

Zdjęcie przedstawicieli PW i FAIR/GSI podczas uroczystości podpisania umowy o stażach

Umowę z ramienia Politechniki Warszawskiej podpisali: prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki, oraz dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. PW, przedstawiciel CWM. Ze strony FAIR-GSI byli to prof. Paolo Giubellino, dyrektor FAIR/GSI, oraz dr Pradeep Ghosh, koordynator programu Get_involved w FAIR/GSI.

Dzięki podpisanej 10 października umowie z ośrodkiem FAIR/GSI studenci, doktoranci oraz naukowcy zyskają możliwość podnoszenia kompetencji w ramach programu Get_involved.

Program praktyk i staży Get_involved przewiduje realizację 3-6 miesięcznych staży i współpracy z naukowcami pracującymi w Darmstadt. To tam budowany jest obecnie międzynarodowy obiekt akceleratorowy FAIR, który będzie wykorzystywał antyprotony i jony do prowadzenia badań w zakresie fizyki jądrowej, hadronowej i cząstek elementarnych, fizyki atomowej i antymaterii, fizyki plazmy wysokiej gęstości, a także do zastosowań w fizyce materii skondensowanej, biologii i naukach biomedycznych. 

The Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) to jeden z największych projektów badawczych na świecie. Głównym celem międzynarodowego akceleratora cząstek FAIR będzie badanie zagadnień dotyczących budowy materii i ewolucji Wszechświata. W ścisłej współpracy z astronomami, naukowcy z FAIR będą bezpośrednio badać procesy odpowiadające za produkcję materii we wszechświecie. Na gigantycznych planetach, gwiazdach, a także podczas eksplozji i zderzeń gwiazd materia podlega działaniom bardzo wysokich temperatur, ciśnień i gęstości. FAIR umożliwi naukowcom odtworzenie takich warunków w laboratorium — uda się to zrobić w warunkach ziemskich po raz pierwszy.

Sam kompleks FAIR będzie się składał z czterech filarów:

  • NUSTAR: NUclear STructure, Astrophysics and Reactions
  • APPA: Atomic, Plasma, Physics and Applications
  • PANDA: antiProton ANnihilation at DArmstadt
  • CBM / HADE: Compressed Baryonic Matter / High Acceptance Di-Electron Spectrometer
    Znajdujący się obecnie w budowie międzynarodowy obiekt akceleratorowy FAIR

    Znajdujący się obecnie w budowie międzynarodowy obiekt akceleratorowy FAIR

— Szacujemy, że uruchomienie FAIR powinno nastąpić w 2028 r., ale korzyści z podpisanej umowy są natychmiastowe. Bierzemy udział w wielu projektach rozruchowych, różnorodnych zadań nie brakuje — podsumowuje dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. PW, badaczka z Zakładu Fizyki Jądrowej, koordynator aktywności eksperymentów CBM i HADES w Polsce, koordynator programu Get_involved na PW.