Main Page » News »

Nasza absolwentka najlepsza w konkursie PZPTS

Zdjęcie Martyny Winnik i logo Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Martyna Winnik

Praca inżynierska Martyny Winnik zwyciężyła w 6. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Do ścisłego finału konkursu przeszły jedynie trzy prace dyplomowe, zwyciężyło zaś opracowanie „Wytwarzanie i charakteryzacja polimerowych nanokompozytów termoplastycznych” autorstwa Martyny Winnik. Nasza absolwentka poświęciła ją poli(fluorkowi winylidenu).

"

Ponieważ polimery fluorku winylidenu znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym i kosmicznym, autorka podjęła próbę opracowania kompozytu poli(fluorku winylidenu) z nanopłatkami grafenu dla uzyskania znaczącego zwiększenia przewodnictwa cieplnego materiału z jednoczesnym zachowaniem właściwości ekranowania promieniowania elektromagnetycznego.

Otrzymane przez Panią Martynę Winnik wyniki pracy oceniam jako bardzo dobre — uzyskała kilkudziesięciokrotną poprawę przewodnictwa cieplnego (ok. 47 razy), co wg. Autorki oznacza, że otrzymane przez nią materiały wykazują właściwości konkurencyjne do materiałów obecnych na rynku. W związku z tym są przedmiotem zgłoszenia patentowego.

fragment laudacji dr Marii Obłój-Muzaj

"

Podkreślono również, że poziom nagrodzonej pracy znacząco wykracza poza standardowe wymagania dla prac inżynierskich. Więcej informacji o konkursie i pozostałych wyróżnieniach można znaleźć na stronie organizatora.

Badania przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej są częścią projektu „Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach XI edycji programu LIDER. Kierownikiem projektu jest dr Anna Łapińska z Zakładu Badań Strukturalnych Wydziału Fizyki PW. Badaczka objęła pracę Martyny Winnik opieką promotorską.