Main Page » News »

Nasz fizyk w składzie delegacji do UNSCEAR

Dr inż. Krzysztof Fornalski wraz z pozostałymi członkami polskiej delegacji do UNSCEAR

Dr inż. Krzysztof Fornalski (w środku) wraz z pozostałymi członkami polskiej delegacji do UNSCEAR

W czerwcu do Wiednia zjechali członkowie stałego komitetu ONZ zajmującego się monitorowaniem danych dotyczących skutków działania promieniowania jonizującego. W składzie delegacji polskiej znalazł się dr inż. Krzysztof W. Fornalski, który pełni rolę zastępcy jej przewodniczącego.

Dr Fornalski na co dzień prowadzi badania z zakresu podstaw fizycznych ochrony radiologicznej, jej indywidualizacji, wpływu niskich dawek promieniowania na zdrowie, modelowania odpowiedzi komórkowej na promieniowanie, a także badania zjawiska radiacyjnej odpowiedzi adaptacyjnej.  

Bogate doświadczenie i szeroka wiedza na temat zagadnień naukowych i technicznych związanych z ochroną radiologiczną to główny wymóg ONZ stawiany przyszłym reprezentantom delegacji krajowych. Rządy i organizacje całego świata polegają na pracy tych osób i korzystają z ustaleń komitetu traktując je jako naukowe wytyczne do oceny ryzyka promieniowania i ustanawiania środków ochronnych. 

Podczas tegorocznego, 70. zjazdu UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) omawiano m.in. projekty raportów dotyczących badań epidemiologicznych poświęconych wpływowi promieniowania na zdrowie, jak również tematyki wtórnych nowotworów (secondary cancers) pojawiających się na przykład po radioterapii. Polska delegacja złożyła szereg swoich uwag. Wszystkie zostaną uwzględnione w trakcie przyszłorocznej sesji, podczas której raporty zostaną sfinalizowane. 

Krzysztof W. Fornalski dołączył do delegacji UNSCEAR w zeszłym roku, w afiliacji NCBJ. W tym roku jest już reprezentantem Wydziału Fizyki PW.