Main Page » News »

Nasi fizycy aktywni w eksperymencie STAR

Reprezentanci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w Brookhaven National Laboratory

Reprezentanci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w Brookhaven National Laboratory

Mgr inż. Jędrzej Kołaś, dr Daniel Wielanek i prof. Hanna Zbroszczyk uczestniczą w zbieraniu danych eksperymentu STAR (Solenoidal Tracker At RHIC) przy akceleratorze RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) w znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Brookhaven National Laboratory.

Wyniki prawie trzech dekad badań relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów, a zwłaszcza dekady związanej z użyciem największych akceleratorów, doprowadziły do wytworzenia nowego stanu materii, w którym zostają uwolnione tak zwane kwarkowe stopnie swobody — najmniejsze, a zarazem niepodzielne składniki materii.

Ogólnym celem eksperymentu jest badanie diagramu fazowego materii w obszarze, jaki opisuje warunki istniejące zaledwie kilka chwil po Wielkim Wybuchu, tak istotnym dla jednego z najgorętszych ostatnio tematów związanych z przejściem fazowym między gazem hydronowym a plazmą kwarkowo-gluonową. Reprezentanci naszego wydziału prowadzą badania mające na celu zbadanie m.in. oddziaływania silnego pomiędzy egzotycznymi formami materii, jaka jest produkowana w wyniku zderzeń jonów złota przy najwyższych obecnie osiąganych energiach zderzenia.

Poznanie diagramu fazowego QCD jest jednym z najważniejszych celów w dziedzinie fizyki ciężkich jonów. Poszukiwane efekty są ważnym elementem naszej wiedzy na temat budowy i właściwości materii. Wyniki tych badań odnoszą się również bezpośrednio do zrozumienia pierwszych momentów ewolucji Wszechświata.